Trollhättan

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val. 

 

Uppdraget som röstmottagare

Den 11e september är det val i Sverige. Trollhättans stad har 34 vallokaler som kommer att hållas öppna under valdagen. I varje vallokal tjänstgör fyra till sex röstmottagare samt en ordförande och en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är en myndighetsutövning att jobba som röstmottagare och det är röstmottagarna som svarar för ordning i och intill vallokalen. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad och stresstålig, samt ställer höga krav på noggrannhet och tålamod. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07:30 till dess att alla röster är räknade. Arbetet kan pågå till efter midnatt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • Har fyllt 18 år senast på valdagen

  • Talar god svenska (Fler språk är meriterande)

  • Är stresstålig

  • Är serviceinriktad och noggrann

  • Inte kandiderar för ett parti i Trollhättans stad

Utbildning

Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Vid utbildningstillfället får man en djupare genomgång av arbetsuppgifter samt uppdatering av regler och förordningar för vad som gäller inför valet. När man blir antagen som röstmotagare erbjuds man ett par utbildningstillfällen att välja bland. Utbildningen är obligatorisk! Vid missat utbildningstillfälle kan man inte tjänstgöra som valförrättare!  

Ersättning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i utbildningen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen). Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället.

Förtidsröstning 

Trollhättans stad kommer att erbjuda förtidsröstning på ett par utvalda platser veckorna som leder fram till valet. Förtidsröster tas emot i en röstningslokal. För att jobba som röstmottagare i en röstningslokal krävs det att man går en separat utbildning för just förtidsröstning. Lämnar du in en intresseanmälan där du kryssat i att du kan tänka dig att jobba med förtidsröstninig, och att du blir antagen, så kommer du bli kallad till en utbildning för förtidsröstning. Arbetstiden för röstmottagare som jobbar med förtidsröstning kan variera, bland annat handlar det många gånger om jobb på vardagar under dagtid. Ersättning för röstmottagare i röstningslokal är baserad på antalet timmar man tjänstgör.  

Behandling av personuppgifter 

Här kan du läsa mer om hur valnämnden i Trollhättans Stad hanterar dina personuppgifter.